Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002587. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 22/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002581.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018. 21/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002540.- Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides de la línia d'Inversions en habitatges municipals 2019. 18/06/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0002529.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 18/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002514.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, del programa d'Inversions. 16/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002508.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Nou de Gaià, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002507.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Tarragona, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponents a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002506.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002475.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Aleixar i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses de la subvenció concedida pel PAM 2017, Programa d'inversions. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002474.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de Mas de Barberans i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), programa inversions, anualitat 2018. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002473.- Acceptar la documentació presentada pels Ajuntaments de Llorac, Paüls i Riudecols i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides per les inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002471.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2020, programa d'Inversions. 15/06/21
Ocupació i Emprenedoria.- Decret núm. 2021-0002467.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats que realitzen accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2020. 15/06/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002338. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals. Convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 14/06/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0002378.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 10/06/21
Ocupació i Emprenedoria - Decret núm. 2021-0002290.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de l'últim pagament en favor dels beneficiaris del programa GENIUS. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002396.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de La Sénia i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de subvencions Excepcionals, anualitat 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002394.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les despeses de les subvencions concedides, del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002384.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002383.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia d'Inversions en habitatges municipals 2019. 10/06/21