Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021

Registre de publicacions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002324. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Programa d'inversions. 17/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000146.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2021. 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002312. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017 (PAM 2017). 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002300. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 17/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002281. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'entitat Club Futbol Jesús Catalonia i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria entitats esportives. Any 2021 16/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002288. - Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions d'Excepcionals 2021. 16/05/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0002160.- Acceptar la renúncia d’un participant i aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les persones guanyadores dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn. 13/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002201. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 12/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002182. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Alianza Internacional sin Fronteras i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a entitats i fundacions de caràcter social per a despeses d'activitats socials. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0001946. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona. Any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0001945. Acceptar la justificació presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002026. Acceptar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a diferents entitats per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002183. Acceptar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002194. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002184. Acceptar la justificació presentada per M.J. Quinteiro Giner - Galeria d'Art Anquin's i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000120.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000128.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002116. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002106. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 09/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002105. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a subvencions d'interessos de préstecs 2021. 09/05/22