Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004418.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004413.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Canonja i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004420.- Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004419.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del Programa d'Inversions i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004416.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004414.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Oliva i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida pel PAM 2017, programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004412.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Renau i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004400.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions PEXI 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004398.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Masroig i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004397.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Botarell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0004401.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 15/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004274. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Altafulla i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Institut Municipal Reus Cultura i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
Presidència - Comunicació.- Decret núm. 2021-0004307.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a diverses entitats per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, any 2020. 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004354. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del Covid-19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004383. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004382.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Falset i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004326.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions d'Excepcionals, anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004322.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Secuita, i reconèixer l'obligació parcial de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2019, programa inversions. 13/10/21