Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004418.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004413.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Canonja i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004420.- Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2017. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004419.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del Programa d'Inversions i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004416.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004414.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Oliva i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida pel PAM 2017, programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004412.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Renau i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 del Programa d'inversions. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004400.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions PEXI 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004398.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Masroig i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals 2018. 15/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004397.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Botarell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia d'Excepcionals, anualitat 2020. 15/10/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0004401.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 15/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004274. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Altafulla i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Institut Municipal Reus Cultura i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 14/10/21
Presidència - Comunicació.- Decret núm. 2021-0004307.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a diverses entitats per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, any 2020. 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004354. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del Covid-19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, any 2020 14/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004385. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0004383. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004382.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Falset i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004326.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia de subvencions d'Excepcionals, anualitat 2020. 13/10/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0004322.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Secuita, i reconèixer l'obligació parcial de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2019, programa inversions. 13/10/21