Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions

Vés enrere SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 7 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona (any 2023) i reconèixer l'obligació corresponent

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
CAM-Transició ecològica.- Decret 2023-0007302.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 08/01/24
CAM-Transició ecològica.- Decret 2023-0007301.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 08/01/24
SAM-Cooperació.-Decret 2023-0007571.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 03/01/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007553. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Colla Castellers Xiquets de Tarragona i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007544.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total de les subvencions a Entitats de Medi Ambient, 2022. Concedida Aurora- Centre Especial de treball. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007543.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total de les subvencions a Entitats Medi Ambient, 2022. Concedida a l’Associació Habitats. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007542.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la Transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 29/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007545.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per la Transició energètica i acció climàtica, per a l'exercici 2022. 29/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007536 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Móra la Nova i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023. 29/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007477. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007474. Aprovar la documentació justificativa presentada per Club Atletisme Terres de l'Ebre i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció destinada a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2023) 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007473. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 28/12/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2023-0007468. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2023 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007523 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Prades i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, Programa d'inversions. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007522 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007521 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Blancafort i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007520 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007519 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Cornudella de Montsant i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007518 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 28/12/23
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007517 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 28/12/23