Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002514.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, del programa d'Inversions. 16/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002508.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Nou de Gaià, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002507.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Tarragona, i reconèixer la resta de l'obligació, corresponents a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002506.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002475.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Aleixar i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses de la subvenció concedida pel PAM 2017, Programa d'inversions. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002474.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de Mas de Barberans i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), programa inversions, anualitat 2018. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002473.- Acceptar la documentació presentada pels Ajuntaments de Llorac, Paüls i Riudecols i reconèixer les obligacions derivades de les actuacions concedides per les inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 15/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002471.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2020, programa d'Inversions. 15/06/21
Ocupació i Emprenedoria.- Decret núm. 2021-0002467.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les entitats que realitzen accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2020. 15/06/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0002338. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals. Convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 14/06/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0002378.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 10/06/21
Ocupació i Emprenedoria - Decret núm. 2021-0002290.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de l'últim pagament en favor dels beneficiaris del programa GENIUS. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002396.- Acceptar la documentació presentada per l'Ajuntament de La Sénia i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de subvencions Excepcionals, anualitat 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002394.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les despeses de les subvencions concedides, del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002384.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PEXI 2018. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002383.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia d'Inversions en habitatges municipals 2019. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002376.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Miravet i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per la línia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa de despeses corrents, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002375.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de diversos ajuntaments per actuacions del programa d'inversions, de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020. 10/06/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0002374.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa d'Inversions. 10/06/21
Decret núm. 2021-0002386. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a entitats i fundacions d'àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona, per activitats d'aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per a l'any 2020 09/06/21