Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002324. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Programa d'inversions. 17/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022- 0000146.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2021. 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002312. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017 (PAM 2017). 17/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002300. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 17/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002281. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'entitat Club Futbol Jesús Catalonia i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats esportives de caràcter singular. Convocatòria entitats esportives. Any 2021 16/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002288. - Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions d'Excepcionals 2021. 16/05/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0002160.- Acceptar la renúncia d’un participant i aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total en favor de les persones guanyadores dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn. 13/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002201. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 12/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002182. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Alianza Internacional sin Fronteras i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a entitats i fundacions de caràcter social per a despeses d'activitats socials. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0001946. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona. Any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0001945. Acceptar la justificació presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002026. Acceptar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a diferents entitats per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, any 2021 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002183. Acceptar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 11/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002194. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i reconèixer l'obligació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'Inversions anualitat 2020. 11/05/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002184. Acceptar la justificació presentada per M.J. Quinteiro Giner - Galeria d'Art Anquin's i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000120.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 10/05/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000128.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002116. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2021. 10/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002106. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 09/05/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002105. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a subvencions d'interessos de préstecs 2021. 09/05/22