Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió d'una subvenció per a la implantacó de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt 2017 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient. Convocatòria 2018 03/12/18
SAC Cultura Acord de rectificació d'errades materials detectades a l'Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2018, relatiu a la concessió de subvencions per a activitats culturals de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de a Diputació de Tarragona. Any 2018. 12/11/18
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018. 28/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018 26/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 - 2a selecció 26/09/18
Comunicació- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2018 12/09/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a projectes d'interès al ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Inversions. Any 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats i persones per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions, d'acord amb la convocatòria destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la Salut Pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2018. 09/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2018. 29/06/18
Cultura- Acord de concessió de subvencions a ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de Titularitat Municipal de la demarcació de Tarragona- curs 2017-2018. 18/06/18
Cultura-Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona. 18/06/18
AITC-Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal PAM 2018 (1ª selecció) 29/05/18
Cultura-Acord de concessió i desestimació de subvencions per al foment i difusió de publicacions local i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona, convocatòria 2018. 03/05/18

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003214.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19. Convocatòria 2020. 27/07/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003216.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19. Convocatòria 2020. 27/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003230.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Garidells i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2019. 27/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003229.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), del programa d'inversions, anualitat 2019. 27/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003228.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de les Borges del Camp i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2018 del Programa d'inversions. 27/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003115.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2018. 26/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003192.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. 26/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003118.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Fatarella i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2019. 26/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003117.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides del PAM 2020-2023, Programa d'inversions anualitat 2020. 26/07/21
Patronat de Turisme .- Decret núm. 2021 - 0000251.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de la subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2020. 19/07/21
SAM_COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003083. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Reus i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016, anualitat 2016, del Programa d'inversions. 19/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003082.- Acceptar la documentació justificativa dels Ajuntaments de Blancafort i de La Selva del Camp i reconèixer les obligacions de les actuacions concedides del programa de despesa corrent, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2021. 16/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003081. Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament de Margalef i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 16/07/21
SAC-CULTURA. Decret núm. 2021-0003097. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Colldejou en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 16/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003080.- Acceptar la justificació presentada per l'Emd de Bítem i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'inversions anualitat 2021. 16/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003079.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides del PAM 2020-2023, Programa d'inversions anualitat 2020. 16/07/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003078.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Alforja i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida pel PAM 2017, programa d'inversions. 16/07/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003052 .- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, concurrència competitiva, convocatòria 2020. 16/07/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003051 .- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 16/07/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003050 .- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 16/07/21