Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
Bases específiques de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori-SAM 07/03/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 28 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Ocupació i Emprenedoria-RRHH.-Acord de concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització de coworking. 28/12/17
Medi Ambient, Salut Pública.- Acord de concessió de subvenció a l'Ajuntament de Garcia per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà: manteniment. Convocatòria 2017. 28/12/17
Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre editades durant l'any 2017. 04/12/17
Cultura.- Acord de concessió i desestimació de subvencions a ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari, any 2017. 04/12/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per inversions en actuacions de caràcter signular i extraordinari, any 2017. 04/12/17
AITC-Acord de concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017. 27/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió i lliurament del XIII Premi Iniciativa Medi Ambient, convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017. 06/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2017. 06/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2017. 06/11/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a ajuntaments per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari. Convocatòria 2017. 31/10/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari. Convocatòria 2017. 31/10/17
Cultura.- Acord de concessió i desestimació de subvencions a ajuntaments i entitats per a esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari. Convocatòria 2017. 31/10/17
Cultura- Acord de concessió de divereses peticions de subvencio per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre editades durant l'any 2017. 04/10/17
AITC-Acord de concessió de les subvencions del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernitzacio d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI). 26/09/17
AITC-Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)2017 (1A SELECCIÓ) 25/07/17
Cultura.-Acord de concessió de subvencions per a la realització de programes i activitats culturals (Ajuntaments, EMD i ens depenents de la demarcació de Tarragona de fins a 5.000 habitants) convocatòria 2017 24/07/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions per a inversions en equipaments municipals i d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017. 24/07/17

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura Decret número 2020-0004598. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 04/01/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004929. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004926.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 30/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004916.- Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Bràfim i per l'Ajuntament de la Vilella Alta i reconèixer la resta de l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020, programa de despeses corrents. 29/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004886.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de la subvenció concedida del PEXI 2018. 29/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004880.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents dels imports de les subvencions concedides per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 29/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004845.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 29/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004844.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 29/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004855.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total o parcial, de les subvencions concedides destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19. Convocatòria 2020. 28/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004862.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19. Convocatòria 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004827.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004825.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004824.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per l’any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004822.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004821.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004819.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 28/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004772.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004771.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2018. Inversions. 23/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004770.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del Covid-19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal funcionament, any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004767.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de les subvencions concedides a diferents ajuntaments, amb relació a la convocatòria per a Escoles municipals de música. Any 2020. 23/12/20