Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 30 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 16/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’ incendis forestals per ADFs, convocatòria 2021. 16/12/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l'any 2021 15/12/21
SAM-Cooperació – Acord 2021-0000912. - Concedir les Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021. 15/12/21
SAC-Cultura.- Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats esportives de la demarcació de Tarragona que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la mateixa demarcació de Tarragona. Convocatòria 2021. 14/12/21
Ocupació i Emprenedoria - 'Acord de la concessió dels ajuts per a la realització d’estades professionals per a persones desocupades postgraduades a l’estranger, en entitats europees, any 2021 (programa Genius) 03/12/21
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels premis i reconeixements de la 9a edició dels Premis Emprèn de l'any 2021. 03/12/21
Patronat de Turisme.- Decret 2021-0000441.- Aprovar la concessió de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 01/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003785.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Febró i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 01/09/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003750 - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Tivenys, d’acord amb les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms i la Convocatòria de les Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 01/09/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003788.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003787.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Aldover, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020, del programa d'inversions, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003786.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2018. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003784.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 del Programa d'inversions. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003733 - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, del Programa d'inversions. 27/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003732 - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, del Programa d'inversions. 27/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003679 - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Blancafort i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003675 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Salomó i reconèixer l'obligació derivada de la despesa de la subvenció concedida pel PEXI 2017. 23/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003673 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roda de Berà i reconèixer l'obligació derivada de la despesa de la subvenció concedida del PEXI 2018. 23/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003612 - Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020-2023, del programa d'inversions i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides, anualitat 2020. 20/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003611 - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Renau, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020-2023, del programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida, anualitat 2021. 20/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003610 - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament del Milà i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida del PAM 2017, programa d'Inversions. 20/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003609. - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament del Milà i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida del PAM 2018, programa d'Inversions. 20/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003607.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament del Vendrell i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2017, programa d'inversions. 20/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003606.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bot, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020-2023 programa d'inversions i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de l'anualitat 2021. 20/08/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0003580.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 16/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003550.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament dels Garidells i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2020-2023, programa de despeses corrents anualitat 2021. 13/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003549.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions. 13/08/21